Zásady ochrany osobných údajov / Predpisy

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK (PODMIENKY)

I. PREAMBULA

1. Tento dokument definuje podmienky prístupu a používania webových stránok, ďalej len: „všeobecné podmienky“.

2. Každý užívateľ je pri vykonávaní krokov na používanie webovej stránky povinný prečítať si, dodržiavať a akceptovať Všeobecné obchodné podmienky bez obmedzení a výhrad.

3. Ak nesúhlasíte so všetkými Všeobecnými obchodnými podmienkami, musíte webovú stránku prestať používať a ihneď ju opustiť.

4. Všetky obchodné názvy, názvy spoločností a ich logá použité na webových stránkach patria ich majiteľom a slúžia iba na účely identifikácie. Môžu to byť registrované ochranné známky.

5. Neoprávnené používanie obsahu webových stránok, diel alebo informácií, ako aj ich neoprávnené rozmnožovanie, opakované vysielanie alebo iné používanie akéhokoľvek prvku na webových stránkach je zakázané, pretože takéto konanie môže okrem iného porušiť autorské práva alebo chránené ochranné známky.

6. Otázky alebo pripomienky týkajúce sa webovej stránky je možné zaslať na nasledujúcu e-mailovú adresu: info@plechovegaraze-stalmex.sk.

II. DEFINÍCIE

1. KONTAKTNÝ FORMULÁR – dotazník dostupný na webovej stránke, ktorý vám umožní okamžite odoslať správu majiteľovi webovej stránky;

2. UPLATNITEĽNÉ PRÁVO – Na implementáciu všeobecných obchodných podmienok sa vzťahuje poľské právo;

3. WEBOVÁ STRÁNKA – nástroj s názvom: https://plechovegaraze-stalmex.sk, slúžiaci na poskytovanie elektronických služieb;

4. UŽÍVATEĽ – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, pomocou elektronických služieb dostupných na webovej stránke;

5. PODMIENKY – súbor všetkých ustanovení, vrátane tieto Všeobecné obchodné podmienky, Zásady ochrany osobných údajov, Cookies, Podmienky používania internetového obchodu a akékoľvek ďalšie podmienky na webovej stránke, ktoré sa týkajú konkrétnych funkcií, vlastností alebo akcií, ako aj zákazníckych služieb;

6. VLASTNÍK – Subjekt poskytujúci túto webovú stránku, a to: podnikateľka pani Wiesław Piechnik, ktorá podniká pod názvom: F.H.P.U. Stalmex, so sídlom: Raciechowice 114, 32-415 Raciechowice, NIP: 6811692041;

7. VYHĽADÁVACÍ MOTOR – bezplatná elektronická služba sprístupnená zákazníkom poskytovateľom služby, ktorá umožňuje vyhľadávanie konkrétnych inzerátov alebo obsahu na základe kritérií poskytnutých zákazníkom (pomocou filtrov).

III. ROZSAH PODMIENOK

1. Majiteľ poskytuje prístup k obsahu webových stránok v súlade s nasledujúcimi Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Obsah a údaje zverejnené na webovej stránke sú určené pre informácie pre zainteresované osoby a môžu byť použité len na informačné účely.

3. Majiteľ má právo zasielať reklamný obsah, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou webovej stránky, a materiály na nej uvedené.

4. Užívatelia môžu využívať prístup a služby ponúkané na týchto webových stránkach, s výhradou predchádzajúceho súhlasu so Všeobecnými podmienkami.

IV. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

1. Webovú stránku prevádzkujú všetky druhy internetových prehliadačov. Nevyžadujú sa žiadne špeciálne vlastnosti koncového zariadenia Používateľa.

2. Po prijatí Podmienok má Používateľ právo prezerať, kopírovať, tlačiť a distribuovať obsah tejto webovej stránky bez zmeny obsahu za predpokladu, že:

a. tento obsah bude použitý len na informačné účely, na nekomerčné účely;

b. každá vytvorená kópia bude obsahovať informácie o autorských právach alebo autorovi obsahu.

3. Je zakázané používať alebo kopírovať softvér, procesy a technológie, ktoré sú súčasťou webových stránok.

4. Používatelia môžu používať webovú stránku iba v súlade s ustanoveniami zákona o telekomunikáciách, zákona o poskytovaní elektronických služieb a príslušných ustanovení občianskeho práva.

5. Je zakázané používať webovú stránku:

a) spôsobom, ktorý vedie k porušeniu platných zákonov;

b) akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo nečestný, alebo akýmkoľvek spôsobom zameraný na dosiahnutie nezákonného alebo nespravodlivého účelu;

c) na účely ublíženia na zdraví alebo pokusu o ublíženie akýmkoľvek spôsobom deťom;

d) odosielať, vedome prijímať, nahrávať alebo používať obsah, ktorý nie je v súlade so všeobecnými podmienkami;

e) prenášať alebo vyvolávať odosielanie akýchkoľvek nevyžiadaných alebo neoprávnených reklamných alebo propagačných materiálov, ako aj akýchkoľvek podobných foriem, zaradených do kolektívnej kategórie SPAM;

f) vedome prenášať akékoľvek údaje, odosielať alebo nahrávať akýkoľvek materiál obsahujúci vírusy, trójske kone, spyware, adware alebo iný škodlivý softvér alebo podobné počítačové kódy naprogramované tak, aby nepriaznivo ovplyvňovali alebo ohrozovali fungovanie akéhokoľvek softvéru alebo počítačového vybavenia alebo nepriaznivo ovplyvňovali alebo ohrozovali Používateľa.

V. COOKIES

1. Webová stránka používa cookies (cookies) alebo podobnú technológiu (ďalej spoločne len „cookies“) na zhromažďovanie informácií o prístupe Používateľa na webové stránky (napr. Prostredníctvom počítača alebo smartfónu) a jeho preferenciách. Používajú sa okrem iného na reklamné a štatistické účely a na prispôsobenie webovej stránky individuálnym potrebám Používateľa.

2. Cookies sú informácie, ktoré obsahujú jedinečný referenčný kód, ktorý webová stránka odosiela do zariadenia Užívateľa za účelom uloženia a niekedy aj sledovania informácií o používanom zariadení. Obvykle neumožňujú identifikáciu Používateľa. Ich hlavnou úlohou je lepšie priradiť webovú stránku k Používateľovi.

3. Niektoré zo súborov cookie, ktoré sa zobrazujú na webových stránkach, sú k dispozícii iba počas trvania danej internetovej relácie a vypršia po zatvorení prehliadača. Ostatné cookies slúžia na zapamätanie si Užívateľa, ktorý je na webe rozpoznaný po návrate na web. Potom sa dlho uchovávajú.

4. Všetky súbory cookie, ktoré sa zobrazujú na webových stránkach, nastavuje vlastník.

5. Všetky súbory cookie používané touto webovou stránkou sú v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie.

6. Väčšina používateľov a niektoré mobilné prehliadače automaticky akceptujú súbory cookie. Ak tieto nastavenia zostanú nezmenené, súbory cookie sa uložia do pamäte zariadenia.

7. Užívateľ môže zmeniť predvoľby týkajúce sa prijímania súborov cookie alebo zmeniť prehliadač, aby mohol dostávať príslušné upozornenie vždy, keď je nastavená funkcia súborov cookie. Ak chcete zmeniť nastavenia akceptovania súborov cookie, musíte upraviť nastavenia vo svojom prehliadači.

8. Stojí za to pripomenúť, že blokovanie alebo vymazanie súborov cookie môže zabrániť úplnému používaniu webových stránok.

9. Na potrebnú správu relácií budú použité súbory cookie vrátane:

a) Vytvorenie špeciálnej prihlasovacej relácie pre používateľa webovej stránky, aby si webová stránka zapamätala, že je užívateľ prihlásený a aby boli jeho požiadavky doručované efektívnym, bezpečným a konzistentným spôsobom;

b) uznanie používateľa, ktorý v minulosti navštívil webovú stránku, čo umožňuje identifikáciu počtu jedinečných používateľov, ktorí použili webovú stránku, a umožňuje zaistiť, aby mala webová stránka dostatočnú kapacitu pre počet nových používateľov;

c) Identifikácia, či je návštevník webovej stránky na webovej stránke zaregistrovaný;

d) Registrácia informácií zo zariadenia Užívateľa vrátane: cookies, IP adresy a informácií o použitom prehliadači, aby bolo možné diagnostikovať problémy, spravovať a sledovať používanie webových stránok;

e) prispôsobenie prvkov rozloženia grafického dizajnu alebo obsahu webových stránok;

f) Zhromažďovanie štatistických informácií o tom, ako užívateľ používa webovú stránku, s cieľom zlepšiť webovú stránku a určiť, ktoré oblasti webovej stránky sú pre používateľov najobľúbenejšie.

VI. PLUGIN FACEBOOK

1.Webová stránka obsahuje doplnok pre sociálnu sieť Facebook.

2. Facebook plugin je označený logom Facebook.

3. Tento doplnok sa pripojí priamo k profilu majiteľa na serveri Facebook. Facebook potom môže získať informáciu, že Užívateľ navštívil webovú stránku, zo svojej IP adresy.

4. Ak navštívite webovú lokalitu počas prihlásenia do svojho profilu na Facebooku, Facebook zaznamená informácie o vašej návšteve. Aj keď nie ste prihlásení na Facebooku, Facebook môže získať informácie o vašej IP adrese.

5. Spoločnosť Facebook neposkytuje vlastníkovi informácie o zozbieraných údajoch a spôsobe ich použitia. Účel a rozsah údajov zhromaždených spoločnosťou Facebook nie sú majiteľovi známe. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov na Facebooku získate priamo od spoločnosti Facebook alebo si pozrite zásady ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

6. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook mohla získavať informácie o vašom prehliadaní webových stránok, je dobré, aby ste sa predtým odhlásili zo svojho konta na Facebooku.

VII. ZÁSUVNÝ MODUL PRE INÉ SOCIÁLNE SIETE

1. Vlastník môže používať aj iné sociálne pluginy (napr. Twitter, Google+ alebo LinkedIn).

2. Zásuvné moduly sociálnych sietí možno identifikovať podľa ikon, ktoré sa používajú na zdieľanie informácií na konkrétnej platforme..

3. Zásuvné moduly umožňujú používateľom týchto platforiem odkazovať na webové stránky vo svojich príspevkoch uverejnených na týchto platformách sociálnych médií.

4. Zásuvné moduly budú priamo prepojené s profilom vlastníka na serveri príslušnej sociálnej siete. Tento portál potom môže získať informácie o tom, že používateľ navštívil webovú lokalitu z jeho IP adresy.

5. Počas návštevy používateľa na profile správca sociálnej siete používa súbory cookie a iné podobné technológie na monitorovanie správania a činností používateľa. Tieto informácie sa zhromažďujú okrem iného na účely zostavovania takzvaných štatistík stránok. Štatistiky obsahujú len anonymizované štatistické údaje o používateľoch, ktorí navštívia profil, a nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou. Vlastník nemá prístup k osobným údajom, ktoré používajú služby sociálnych sietí na účely prípravy, okrem iného, štatistík stránok.

6. Vďaka štatistikám webovej stránky generovaným službou sociálnej siete má vlastník informácie o tom, ako používatelia používajú profily vlastníka a ktorý zo zverejnených obsahov je najobľúbenejší. Vďaka týmto informáciám môže vlastník optimalizovať svoje profily lepším prispôsobením zverejneného obsahu záujmom a správaniu používateľov. Správca každej z uvedených sociálnych sietí je zodpovedný za spracovanie údajov používateľov na účely vytvárania štatistík webových stránok. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sú správcovia povinní informovať používateľov o všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov pre potreby tvorby štatistík webovej stránky a o možnosti uplatnenia práva na ochranu súkromia v súlade so záväznými právnymi predpismi.

VIII. EXTERNÉ ODKAZY

1. Odkazy z tejto webovej stránky na iné webové stránky sa poskytujú len na informačné účely.

2. Vlastník webovej stránky nezodpovedá za obsah iných webových stránok ani za prípadné škody spôsobené ich používaním.

X. KONTAKTNÝ FORMULÁR

1. Používateľ môže zadať svoje kontaktné údaje vyplnením špeciálneho formulára určeného na kontaktovanie vlastníka, obsah správy a súhlas s jej odoslaním vlastníkovi.

2. Zanechaním kontaktných údajov používateľ súhlasí s tým, aby vlastník spracoval osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári. Vlastník bude môcť použiť poskytnuté kontaktné údaje na zasielanie ponúk alebo na nadviazanie kontaktu s používateľom.

X. VYHĽADÁVANIE

Používateľ môže na webovej stránke vyhľadávať informácie, ktoré hľadá, zadaním kľúčových slov, ktoré hľadá, do vyhľadávača umiestneného na webovej stránke. Táto možnosť umožňuje používateľovi rýchlejšie filtrovanie informácií ako čítanie celej webovej lokality pri hľadaní toho, kvôli čomu používateľ na webovú lokalitu prišiel.

XI. REŠPEKTOVANIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Webové stránky a ich obsah môžu byť chránené autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi týkajúcimi sa ochrany duševného vlastníctva.

2. Značky, logá a iné personalizované emblémy vlastníka, ktoré sa objavujú na webovej lokalite (ďalej spoločne len “značky”), sú ochrannými známkami vlastníka.

3. S výnimkou samostatných, individuálnych písomných povolení nesmie používateľ používať značky patriace vlastníkovi: samostatne alebo v kombinácii s inými slovnými alebo grafickými prvkami, najmä v tlačových správach, reklamách, propagačných alebo marketingových materiáloch, v médiách, v písomných alebo ústnych materiáloch, v elektronickej forme, vo vizuálnej forme alebo v akejkoľvek inej forme.

XII. OCHRANA ÚDAJOV POUŽÍVATEĽA

Majiteľ plne rešpektuje súkromie používateľov. Podrobné informácie o tom, ako sa zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje používateľa alebo iné informácie, ako aj o situáciách, v ktorých môže vlastník tieto informácie zverejniť, nájdete na karte Zásady ochrany osobných údajov.

XIII. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

1. Webová stránka obsahuje informácie všeobecného charakteru. Jej cieľom nie je sprostredkovať odborné poradenstvo. Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia, ktoré ovplyvňuje vašu finančnú situáciu alebo obchodné aktivity, by ste sa mali obrátiť na odborného poradcu.

2. Webová stránka neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa jej obsahu, najmä záruky bezpečnosti, bezchybnosti, neprítomnosti vírusov alebo škodlivých kódov, záruky správneho fungovania alebo kvality.

3. Webové stránky neposkytujú žiadne záruky akéhokoľvek druhu, výslovné ani implicitné, vrátane záruk predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia, prispôsobiteľnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti informácií.

4. Používanie webovej stránky je na vlastné riziko používateľa a používateľ prijíma plnú zodpovednosť za akúkoľvek škodu súvisiacu alebo vyplývajúcu z jej používania, či už priamu alebo nepriamu, náhodnú, následnú, trestnú alebo inú škodu spôsobenú zmluvou, deliktom, nedbanlivosťou, okrem iného vrátane straty údajov alebo služieb.

5. Webová stránka nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na webovej stránke, najmä ak vedú na stránky, zdroje alebo nástroje spravované tretími stranami.

6. Vlastník nenesie zodpovednosť, ak je webová stránka z akéhokoľvek dôvodu dočasne alebo trvalo nedostupná.

7. Vlastník nezodpovedá za informácie uvedené na webovej stránke, ani nemôže zaručiť úplnú bezpečnosť transakcií alebo komunikácie uskutočnenej prostredníctvom webovej stránky.

8. Napriek maximálnemu úsiliu vlastníka o zabezpečenie presnosti a aktuálnosti webovej stránky sa môžu vyskytnúť chyby, ktoré vlastník nezamýšľal a ktoré je používateľ po zistení povinný nahlásiť vlastníkovi.

9. Všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti platia v plnom rozsahu povolenom zákonom a vzťahujú sa na akýkoľvek typ existujúcej zodpovednosti, vrátane zmluvnej zodpovednosti, zodpovednosti z deliktu a akejkoľvek inej zodpovednosti stanovenej poľským alebo zahraničným právom.

XIV. VZŤAH K UZATVORENÝM DOHODÁM

Pokiaľ nie je uvedené inak, Všeobecné obchodné podmienky predstavujú úplnú a vyčerpávajúcu dohodu medzi používateľom a vlastníkom týkajúcu sa používania webovej stránky v rozsahu obsahu v nich obsiahnutého a nahrádzajú všetky ostatné dohody, dojednania a zmluvy týkajúce sa predmetu (obsahu) týchto Všeobecných obchodných podmienok.

XV. ZMENA A DOPLNENIE PODMIENOK POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

1. Vlastník webovej stránky si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek počas ich platnosti, a to zverejnením aktualizovanej verzie na webovej stránke, ktorá sa stáva platnou pre používateľov od okamihu jej zverejnenia, pokiaľ nie je v zmenených Všeobecných podmienkach uvedené inak.

2. Používateľ je povinný oboznámiť sa so zmenami Všeobecných podmienok, o ktorých ho bude Vlastník informovať zaslaním správy alebo oznámenia o zmenách Všeobecných podmienok, aby ich akceptoval.

3. Vaše ďalšie používanie webovej lokality znamená, že súhlasíte s upravenými podmienkami používania webovej lokality.

XVI. RIEŠENIE SPOROV

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky vzniknuté spory budú najprv riešiť zmierom pred príslušným rozhodcovským súdom (rozhodcovská doložka).

2. Ak sa priateľské riešenie ukáže ako nemožné, spor vyplývajúci z tejto zmluvy rieši súd, v ktorého obvode sa nachádza sídlo vlastníka.

XVII. PRÁVNY ZÁKLAD

1. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa primerane uplatňujú tieto zákony:

a. Telekomunikačný zákon zo 16. júla 2004. (t. j. Zbierka zákonov z roku 2019, položka 2460 v znení neskorších predpisov);

b. Zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami z 18. júla 2002. (t. j. Zbierka zákonov z roku 2019, položka 123 v znení neskorších predpisov);

c. Zákon o autorskom práve a súvisiacich právach zo 4. februára 1994. (t. j. Zbierka zákonov z roku 2019, položka 1231 v znení neskorších predpisov);

d. Zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964. (t. j. Zbierka zákonov z roku 2019, položka 1145, v znení neskorších predpisov); a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.