Kategórie
Koterce

Koterec 3×2m – čierny RAL 9005 s drevenými vložkami, vertikálne profily, drevená podlaha, otočný držiak misky, cena: 830€

KDC1

KDC1

Kategórie
Koterce

Koterec 3×2m – čierny RAL 9005 s drevenými vložkami, vertikálne profily, drevená podlaha, otočný držiak misky, cena: 780€

KDC2

KDC2

Kategórie
Koterce

Koterec 3×2m – čierny RAL 9005 s drevenými vložkami, vertikálne profily, drevená podlaha, cena: 750€

KDC2b

KDC2b

Kategórie
Koterce

Koterec 3×2m – čierny RAL 9005 s drevenými vložkami, vertikálne profily, drevená podlaha, otočný držiak misky, cena: 820€

KDC3

KDC3

Kategórie
Koterce

Koterec 3×2m – čierny RAL 9005 s drevenými stenami, vertikálnymi profilmi, drevenou podlahou, otočným držiakom na misky, cena: 860€

KDC4

KDC4

Kategórie
Koterce

Koterec 3×2m – čierny RAL 9005 s drevenými vložkami, vertikálne profily, drevená podlaha, otočný držiak misky, cena: 800€

KDC5

KDC5

Kategórie
Koterce

Koterec 3×2m – čierny RAL 9005 s drevenými vložkami, vertikálne profily, drevená podlaha, otočný držiak misky, cena: 790€

KDC6

KDC6

Kategórie
Koterce

Koterec 3 × 2m – čierny RAL 9005 s drevenými vložkami, vertikálne profily, drevená podlaha, otočné držiaky na misky, cena: 790€

KDC7

KDC7

Kategórie
Koterce

Koterec 4×2m – čierny RAL 9005 s drevenými stenami, vertikálnymi profilmi, drevenou podlahou, otočným držiakom na misky, cena: 1 140€

KDC8

KDC8

Kategórie
Koterce

Koterec 2 × 2m – čierny RAL 9005 s drevenými vložkami, vertikálne profily, drevená podlaha, otočné držiaky na misky, cena: 750€

KDC9

KDC9

Kategórie
Koterce

Koterec 6×2m – čierny RAL 9005, vertikálny profil, drevená stena, držiak na misky, cena: 1 640€

KDC10

KDC10

Kategórie
Koterce

Koterec 4×3m – čierny RAL 9005, vertikálny profil, strešné kovania, drevená bočná stena, cena: 1 140€

KDC11

KDC11

Kategórie
Koterce

Koterec 5×5m – čierny RAL 9005 s drevenými stenami, vertikálnymi profilmi, drevenou podlahou, otočnými držiakmi na misky, cena: 2 750€

KDC12

KDC12

Kategórie
Koterce

Koterec 3,5×4m – čierny RAL 9005 s drevenými stenami, vertikálnymi profilmi, drevenou podlahou, otočný držiakna misky, cena: 1 500€

KDC13

KDC13

Kategórie
Koterce

Koterec 6×1,5m – čierny RAL 9005, vertikálny profil, strešné kovania, drevená stena, otočná miska, cena: 1 650€

KDC14

KDC14

Kategórie
Koterce

Koterec 3×2m – čierny RAL 9005, vertikálny profil, strešné kovania, drevená stena, otočná miska, cena: 800€

KDC15

KDC15

Kategórie
Koterce

Koterec 3×2m – čierny RAL 9005 s drevenými vložkami, vertikálne profily, drevená podlaha, otočný držiak misky, cena: 805€

KDC16

KDC16

Kategórie
Koterce

Koterec 3×2m – čierny RAL 9005 s drevenými vložkami, vertikálne profily, drevená podlaha, otočný držiak misky, cena: 820€

KDC17

KDC17